Anna Wydrych

0 pytanie, 66 odpowiedzi

Autorka bloga PamietnikMamy.pl specjalizująca się w prawie pracy i ochronie kobiet w ciąży. Absolwentka UJ na wydziale Prawa i Administracji.

Jestem ekspertem:

www.PamietnikMamy.pl Zadaj pytanie

Ostatnia aktywnoœść

 • Aby móc skorzystać z urlopu wychowawczego trzeba być pracownikiem, czyli pozostawać w zatrudnieniu na umowę o pracę.

  na pytanie Czy po urlopie macierzyńskim mogę się starać o wychowawczy?
 • Nie jest za późno. Masz prawo do urlopu wychowawczego.

  na pytanie Urlop macierzyński przedłużony o wychowawczy
 • Przepisy Kodeksu pracy nie określają, kiedy najwcześniej można złożyć wniosek o urlop rodzicielski, natomiast określają, kiedy pracownik może złożyć taki wniosek najpóźniej: 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

  na pytanie Kiedy złożyć wniosek o dalszą część urlopu rodzicielskiego?
 • Jak najbardziej jest to możliwe.

  na pytanie Urlop rodzicielski a wychowawczy
 • Wypowiedzenie umowy o pracę podwładnej w ciąży jest dopuszczalne w razie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim przypadku termin rozwiązania umowy powinien zostać uzgodniony z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową. Do momentu rozwiązania umowy pracodawca powinien zapewnić takiej podwładnej inne zatrudnienie, odpowiednie ze względu na jej kwalifikacje i stan ciąży. Jeżeli nie ma takiej możliwości, pracownicy będzie przysługiwać do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Zasiłek ten wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać omawiane świadczenie, trzeba złożyć te dokumenty: -zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia; -świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; -zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia. Okres pobierania zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego kończy się z chwilą urodzenia dziecka. Od tego momentu wsparciem finansowym dla matki będzie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi podstawowego urlopu macierzyńskiego, okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku podmiotem ustalającym prawo do zasiłków i ich wysokość oraz wypłacającym będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba przy tym pamiętać, że do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okresowi urlopu rodzicielskiego niezbędne jest złożenie wniosku o jego wypłatę przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku za te okresy. Urlop wychowawczy nie będzie przysługiwał.

  na pytanie Likwidacja spółki w trakcie L4 ciążowego
 • Tak, jak najbardziej żona ma prawo złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia pracownika) na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Wprowadzone zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu pracy pozwalają na wykorzystanie w 5 częściach 36 miesięcy urlopu, a w tym co najmniej 1 miesiąc musi być wykorzystany przez drugiego z rodziców. Żadne z rodziców nie może zrzec się tego miesiąca na rzecz drugiego.

  na pytanie Czy można skorzystać z urlopu wychowawczego, gdy dziecko ma 2 lata?
 • W Twojej sytuacji urlop macierzyński na dziecko urodzone przed podjęciem obecnej pracy nie będzie przysługiwał.

  na pytanie Urlop macierzyński po podjęciu zatrudnienia
 • Zasiłek w wysokości 80% będzie przysługiwać jeśli nie później niż 14 dni po porodzie zadeklarujesz chęć wykorzystania wszystkich 52 tygodni urlopu związanego z narodzinami dziecka. Co należy zrobić? - Nie później niż 14 dni po porodzie należy złożyć pisemny wniosek (zwykłe podanie) do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim (podstawowy urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 20 tygodni, dwojga dzieci 31, trojga 33, czworga 35, pięciorga i większej liczby dzieci - 37), dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze.

  na pytanie Macierzyński: jakie dokumenty trzeba złożyć i w jakim terminie?
 • Proszę mi jeszcze napisać dokładną datę urodzenia dziecka.

  na pytanie Zasiłek macierzyński wypłacany niezgodnie z wnioskiem. Co zrobić?
 • Z uwagi na to, że żona nie pracuje Panu zasiłek macierzyński nie przysługuje. Panu przysługuje urlop ojcowski. Nie można tego urlopu dzielić, ani przekazać mamie dziecka. Jeżeli ojciec dziecka jest pracownikiem, urlop przysługuje mu także, jeżeli mama nie pracuje. Przysługuje Panu także urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia pracownika) na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

  na pytanie Moja żona jest Białorusinką, nie pracuje i jest w ciąży. Czy coś nam przysługuje?

Na wasze pytania odpowiadają

 • adwokat Iwo Klisz

  Jestem adwokatem i specjalizuję się w prawie gospodarczym, prawie spadkowym, prawie pracy oraz zajmuję się zagadnieniami związanymi z umowami cywilnoprawnymi i kontraktami handlowymi

 • Iza Kulińska

  autorka bloga "SmacznaPyza" a poza gotowaniem i pieczeniem interesuje się grzybami

 • Aleksander Szulc

  Od 2007 roku jestem profesjonalnie związany z nowymi mediami w ogóle, a z mediami społecznościowymi w szczególe. Wiem na ich temat wiele, ale codziennie uczę się czegoś nowego.

 • Maria Anna Brzegowy

  Specjalistka ds. żywienia człowieka, autorka bloga mbrzegowy (Pozytywne żywienie). Od niedawna w najważniejszej życiowej roli - roli Mamy. Kocha gotować, pisać i buszować po sklepach

 • Anna Wydrych

  Autorka bloga PamietnikMamy.pl specjalizująca się w prawie pracy i ochronie kobiet w ciąży. Absolwentka UJ na wydziale Prawa i Administracji.

 • Iwona Chłopek

  Doradca podatkowy.Prowadzę Blog "Zrozumieć biznes podatkowy". Moja wiedza została doceniona przez Dziennik Gazety Prawnej, Radio PIN, Linię Otwocką, Kulturę Pogrzebu oraz Fundację Kobiety Nauki.

 • Marek Grądzki

  Jestem serowarem rodzinnym, produkuję sery z mleka koziego i krowiego, świeże i dojrzewające. prowadzę bloga kulinarnego www.ziemianinwkuchni.blox.pl na face znajdziecie mnie pod sery grądzkie

 • Agnieszka Fulińska

  Z wykształcenia archeolog-historyk sztuki i filolog; z zamiłowania podróżniczka, pasjonatka starożytności, epoki napoleońskiej i opery; z konieczności tłumaczka literatury. Zwiedzam samochodem Europę.

 • Monika Czaplicka

  autorka książki: "Zarządzanie kryzysem w social mediach"

 • Krzysztof Lis

  Z wykształcenia mgr inż. mechanik specjalności energetyka cieplna. Autor bloga DrewnoZamiastBenzyny.pl .